Drabant 33
Home 
Drabant 33 
Dronning 
Familien 
Sommertur 2005 
Billeder 
Links 
E - mail 

 

 

Kilde: Bådbasen


 Hvad er en Drabant?

 

 

Ifølge Den Store Danske Encyklopædi fra Gyldendal er der to betydninger:

drabant, (af nty. dravant, af uvis opr.), oprindelig en fyrstes personlige vogter, som senere blev benævnt livgarde. I tiden 1571-1763 fandtes i Danmark en drabantgarde på 50 mand, der samtidig indgik som en del af hæren. Drabantsalen på Christiansborg, som fungerer som forgemak, har fået navn efter tilsvarende tidligere lokaliteter på de brændte slotte.

drabant, (af nty. dravant, af uvis opr.), inden for astronomi en ældre betegnelse for måne eller satellit.

 

[Home][Drabant 33][Dronning][Familien][Sommertur 2005][Billeder][Links][E - mail]

Copyright (c) 2005 My Company. All rights reserved.

myid@myhost.com